Koffee – Toast Lyrics

Toast Koffee [Intro] Cyaa bawl inna life man Gwaan wid it, mi gwaan wid it Yo Izy, are you kidding me? [Pre-Chorus] Toast (Yeah, yeah) Say...